Regulamin
Produkty Olimp Premium Club   Przejdź do sklepu
wstecz

Regulacje prawne

Zasady i warunki

Witamy na stronie internetowej Olimp Laboratories Sp. z o.o. Strona stanowi własność firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o. i jest przez nią obsługiwana. Odwiedzający stronę są zobowiązani do przestrzegania niżej podanych warunków, z którymi należy dokładnie się zapoznać. W myśl tych warunków "strona" jest rozumiana jako portal internetowy Olimp Laboratories Sp. z o.o., który zawiera odnośniki (linki) do innych stron Olimp Laboratories Sp. z o.o. i podmiotów z nią powiązanych. Inne strony Olimp Laboratories Sp. z o.o. oraz podmiotów z nią powiązanych mogą jednak zawierać odrębne warunki, inne niż określone poniżej. W trakcie przeglądania stron Olimp Laboratories Sp. z o.o. proszę zatem zapoznać się z warunkami korzystania każdej z odwiedzanych stron, nie przyjmując z góry, że warunki, które zostały zdefiniowane poniżej, stosują się do wszystkich stron internetowych Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Zastrzeżenia i zalecenia

Niniejsza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych (stron niebędących własnością i / lub nieobsługiwanych przez Olimp Laboratories Sp. z o.o.). Po wejściu w podany link, zewnętrzna strona internetowa może pojawić się na pełnym ekranie lub może zostać wyświetlona jako fragment niniejszej strony. Pojawianie się strony zewnętrznej w obrębie naszej strony ma na celu jedynie ułatwienie powrotu do strony wyjściowej i nie oznacza przejęcia przez nas odpowiedzialności za rzeczoną stronę zewnętrzną nawet wówczas, gdy jest to strona internetowa stanowiąca własność i obsługiwana przez Olimp Laboratories Sp. z o.o. Linki są zamieszczane po to, by ułatwić odwiedzającym szybkie znalezienie odnośnych stron, informacji o usługach i / lub produktach. Użytkownik strony powinien sam ocenić użyteczność usług i / lub produktów opisywanych na tych stronach. Olimp Laboratories Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności ciążącej na właścicielach lub operatorach tych stron internetowych, nie ponosi również odpowiedzialności za towary lub usługi przez nich dostarczane, ani za zawartość ich stron internetowych. Nie przejmuje także gwarancji, warunków ani sposobu reprezentacji w odniesieniu do tych stron, nie bierze na siebie żadnej związanej z nimi odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności wynikającej z zarzutu, że treść którejkolwiek z zewnętrznych stron internetowych podanych w formie linku narusza prawo do własności intelektualnej stron trzecich). Wszystkie informacje lub porady zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie należy ich traktować jako wiążące przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Olimp Laboratories Sp. z o.o. dokłada starań, by wszystkie podane informacje były zgodne z prawdą w chwili ich umieszczania na stronie, nie gwarantuje jednak, że informacja jest w pełni precyzyjna. Olimp Laboratories Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez użytkownika strony w oparciu o uzyskane na stronie informacje i porady, jak również za straty i usterki powstałe w wyniku takich działań. Wszelkie materiały zawarte na stronach Olimp Laboratories Sp. z o.o. mają jedynie charakter informacyjny i nie dają gwarancji pożądanych skutków działań podjętych pod ich wpływem. Zawarte tu materiały nie stanowią porady w sensie prawnym, oferty, ani zalecenia w jakiejkolwiek szczegółowej sprawie. Olimp Laboratories Sp. z o.o. stwierdza wyraźnie, że nie bierze odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby w związku ze skutkami jakichkolwiek działań lub zaniechań podjętych w całości lub w części pod wpływem zawartości stron internetowych Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Warunki

Uwagi dotyczące praw autorskich i znaku handlowego

Niniejsza strona zawiera tekst, zdjęcia, filmy, pliki PDF i inne formaty zapisu obrazu i dźwięku chronione prawem autorskim i pokrewnym oraz / lub innymi przepisami dotyczącymi praw do własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne , prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nazw, loga , prawa do programów komputerowych należą do firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o. Olimp Laboratories nie przenosi na użytkowników strony internetowej tych praw ani nie udziela im żadnej licencji na ich wykorzystywanie.

Zabronione jest wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, odtwarzanie, modyfikowanie, wyświetlanie, publikowanie jakichkolwiek treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniej, pisemnej zgody Olimp Laboratories. Użytkownik może skorzystać z treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie jedynie dla celów własnego użytku osobistego.

Użytkownik może:
a) wejść na dowolny fragment strony;
b) wydrukować jeden egzemplarz dowolnej strony lub wszystkich stron do własnego użytku.

Użytkownik nie może:
a) kopiować (ani poprzez drukowanie na papierze, ani poprzez zapisywanie na dysku czy ściąganie w inny sposób), rozpowszechniać (w tym powielonych egzemplarzy), publikować, zmieniać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać materiałów zawartych na stronie - z wyjątkiem wykorzystania dozwolonego pod nagłówkiem "Użytkownik może". Ograniczenie to odnosi się zarówno do całości, jak i do fragmentów zawartości strony;
b) usuwać informacji o prawach autorskich, znaków handlowych lub not dotyczących prawa do własności intelektualnej zawartych w materiale oryginalnym z treści pobranej, skopiowanej lub wydrukowanej ze strony;

Zmiany warunków

Olimp Laboratories Sp. z o.o. może okresowo zmieniać powyższe warunki korzystania ze strony oraz zastrzeżenia. Wchodząc na stronę użytkownik akceptuje aktualne warunki oraz zastrzeżenia jako obowiązujące i dlatego warto się z nimi zapoznać przy ponownym odwiedzaniu strony.

Zmiany na stronie / Sposobu działania strony

Olimp Laboratories Sp. z o.o. może w dowolnym czasie zmieniać format i treść strony.
Olimp Laboratories Sp. z o.o. może zawieszać działanie strony w celu wykonania prac obsługowych, aktualizacji zawartości lub z innego powodu.
Olimp Laboratories Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odcięcia dostępu do strony bez uprzedzenia i w dowolnym czasie.

Polityka ochrony danych osobowych

Pragniemy poinformować, iż Olimp Laboratories Sp. z o.o. z siedzibą w Nagawczynie 109c, 29-200 Dębica zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników naszej strony, zwłaszcza dzieci. Naszą politykę ochrony danych osobowych opracowaliśmy na podstawie polskich (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i międzynarodowych przepisów prawnych. Zwracamy Państwa uwagę, iż korzystanie z tej strony internetowej lub którejkolwiek z pozostałych stron Olimp Laboratories Sp. z o.o. oznacza Państwa akceptację naszej Polityki ochrony danych osobowych.

Jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy?

Zbieramy:
dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, itp.), oraz dane dotyczące zainteresowań które Państwo podają nam dobrowolnie,
dane zbiorowe (informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, strony, na które weszli, itp.).
Nasze strony można odwiedzać bez konieczności podawania nam swoich danych osobowych. W pewnych przypadkach jednak nie będą Państwo mogli uczestniczyć w niektórych promocjach ani otrzymywać informacji o naszych produktach czy nowościach.
Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy tylko te Państwa dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie. Służą nam one do kontaktu z Państwem do odpowiadania na Państwa pytania lub reagowania na komentarze i prośby oraz w celu przesyłania Państwu informacji handlowej a także w celach marketingowych związanych z działalnością Spółki i innych wskazanych przez nas celach, z którymi Państwo się zapoznali. Będziemy także korzystać z Państwa danych osobowych, aby przygotować najbardziej interesujące dla Państwa serwisy (dlatego niekiedy możemy uzupełniać informacje zebrane już od Państwa o inne dane).
Jako administrator Państwa danych osobowych, informujemy, iż zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) mają Państwo prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania. Na naszych stronach można też wybrać opcję otrzymywania lub zaprzestania otrzymywania korespondencji od nas.

Linki do innych stron

Niektóre strony internetowe Olimp Laboratories Sp. z o.o. mogą zawierać linki do innych stron. Informujemy, iż Olimp Laboratories Sp. z o.o. nie odpowiada za treść tych stron ani za stosowaną tam politykę ochrony danych osobowych.